Portal de Transparència

Benvinguts al Portal de la Transparència de la Federació de Municipis de Catalunya.


Aquest portal, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació així com garantir el dret d'accés a tota la informació relativa a les nostres activitats.


Implantem aquesta plataforma donant compliment a la normativa de transparència, però també amb la ferma voluntat que pugui esdevenir una eina útil per donar accés a la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de les nostres activitats.


La informació que proporcionem ha estat estructurada seguint les previsions normatives i al mateix temps de forma que permeti l’accés a totes aquelles dades que estiguin relacionades amb el funcionament i les activitats de la Federació. Per aquest motiu, el portal i la informació que conté s’aniran actualitzant periòdicament.