• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Nova acció formativa de l’FMC per parlar de l’estabilització del personal no permanent a l’Administració local
Nova acció formativa de l’FMC per parlar de l’estabilització del personal no permanent a l’Administració local


La Federació de Municipis de Catalunya organitza una sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives, que tindrà lloc el dimarts 26 de gener, adreçada principalment a càrrecs públics, responsables jeràrquics, i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la gestió de personal en el sector públic, en la què volem parlar de la necessitat d’impulsar les polítiques d’estabilització a les entitats locals de Catalunya i ajudar en la programació de les ofertes de feina

11/01/2021

La temporalitat en l’Administració pública és un mal endèmic que s’ha aguditzat en el període de la crisi econòmica a causa d’una política de contracció forçosa de les ofertes de feina pública, que ha tingut com a resultat final l’intercanvi de personal permanent per personal no permanent i la reducció fins a un límit insuportable dels efectius dels serveis públics.

Les polítiques de consolidació de persones i estabilització de places induïdes pels acords del Govern de l’Estat amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, que varen tenir el seu reflex en les lleis pressupostàries de l’any 2017 i 2018, semblen haver donat un resultat parcial. Tanmateix, l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública d’un 25% a un 8%, està lluny d’assolir-se, sobretot en alguns sectors i administracions territorials.

Conscients d’aquestes circumstàncies l’FMC i l’organització sindical CCOO, amb la participació també d’UGT, hem programat una sessió extraordinària dedicada als processos d’estabilització del personal no permanent a les entitats locals de Catalunya. Concretament es tractarà de les ofertes públiques d’estabilització de personal no permanent, les convocatòries i els processos d’estabilització de personal no permanent, i la realització de proves selectives a través de mitjans electrònics.

Les persones inscrites podran seguir la sessió de manera presencial o per streaming, per mitjà d’una plataforma digital.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC