• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’aigua: un actiu a cuidar
L’aigua: un actiu a cuidar


L’aigua és un recurs indispensable per a l’activitat humana, per a la nostra alimentació, per a la nostra salut, per als nostres habitatges, la nostra energia, per a l'agricultura i la indústria, i per garantir l'equitat i la democràcia de les nostres societats. I per reflexionar sobre la seva gestió mirant al futur, la sessió del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya que està tenint lloc aquest matí, amb 224 assistents, està dedicada a aquest recurs

07/05/2021

Recordem que el Seminari Tècnic Local 2021 de l'FMC es desenvolupa del 9 d’abril al 17 de desembre d’enguany. La sessió d’abril va estar dedicada a estratègies urbanes (podeu veure més informació a l’enllaç inferior), i les sessions següents seran sobre urbanoporosi (juny), habitatge (juliol), regeneració urbana (setembre), intervencions complexes i planejament urbanístic (dues sessions a l’octubre), hàbitat i salut (novembre) i urbanisme i salut (desembre).

La primera ponència de la sessió d’avui, que ha comptat amb l’assistència de 224 tècnics i electes i que s'ha celebrat en format híbrid, ha tractat sobre les xarxes de clavegueram (separatives o unitàries) i les descàrregues a medi receptor. Miguel Ángel Gago Lara, director de projectes de la Divisió de Xarxes urbanes i Tractaments de TYPSA, ens ha posat al dia sobre els esquemes bàsics i definicions, ens ha explicat la relació entre xarxes unitàries i xarxes separatives, ha fet una introducció dels sobreeixidors: el pas del segle XIX al segle XXI, ha tractat la nova infraestructura: el tanc de tempesta / dipòsit anti-DSU, i ha informat de l’RD1290 / 2012 i el seu desenvolupament normatiu. Com a conclusió, ha mencionat que les solucions de les DSS passen pel coneixement de la xarxa i una combinació de solucions que depenen molt de cada cas concret, i que és necessari evitar i reduir les disfuncions que encara tenen aquests sistemes, una situació de gestió, que encara dista molt de ser correcta, i que cal donar una resposta satisfactòria a uns ciutadans cada vegada més conscienciats i exigents amb tot el relacionat al medi ambient.

Per parlar de les SUDS (solucions de drenatge basades en la natura), comptem amb Sara Perales Momparler, doctora enginyera de Camins, Canals i Ports i consellera delegada de GreenBlueManagement, que parla del canvi de paradigma en el drenatge urbà, del procés de disseny i tipologia de SUDS i ha explicat diverses experiències en la seva implementació. En aquest sentit, considera que les SUDS constitueixen una estratègia d’adaptació al canvi climàtic en l’entorn urbà, contribueixen a gestionar els riscos d’inundació i sequera a través de solucions basades en la natura, que complementen la infraestructura de drenatge tradicional. Així, és necessari desenvolupar el marc organitzatiu i normatiu i complementar-lo amb manuals, guies i capacitació específica (disseny, construcció, operació, manteniment). Com a conclusió creu que la implicació de tots els actors és imprescindible per fer realitat el canvi de paradigma.

Finalment, Andreu Iglesias Navarro, director d’Enginyeria, Operació i Manteniment a Sorigué, analitza les tecnologies de depuració en municipis petits. Per a això, explica l’experiència de Sorigué en tecnologies toves i convencionals: grup empresarial referent en els sectors de la tecnologia i l’enginyeria de l’aigua, els serveis a la ciutat, la construcció i els materials, que aposta per un negoci responsable, a través de la sostenibilitat i la innovació per impulsar l’economia circular. Parla dels criteris de disseny i tipus de tractament per a petites poblacions i mostra alguns casos i experiències. Com a conclusió, creu que cal una selecció de la tecnologia (sense apriorismes en funció dels requeriments de l’influent, l’efluent i l’entorn) i una ubicació adequada (sistema de col·lectors i accessibilitat); també és necessita un disseny complet de la planta (amb pretractaments, tractaments extensius i intensius d’acord amb les càrregues, sectoritzar els tractaments i gestionar i planificar els fangs); s’haurien de dotar els sistemes d’eines d’operació, amb instrumentació, automatització i emmagatzemament de dades i sistemes d’alarmes i formar el personal; i cal preveure sempre els costos d’explotació i manteniment (personal, consum energètic, seguiment analític, gestió de residus i reposicions).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Sessió STC abril
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC