• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr

AVÍS LEGAL


INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ
El present avís d’informació legal (d’ara en endavant, "Avís Legal") regula l’ús del servei de la pàgina web d’Internet amb domini http://www.fmc.cat/ (d’ara en endavant, "lloc web") que la Federació de Municipis de Catalunya (d’ara en endavant, "FMC") posa a l’abast de tothom.
La utilització del Web atribueix la condició d’usuari del lloc web a qui s’hi connecta i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal a la versió publicada per l’FMC en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en les quals es proposi utilitzar el web, ja que aquell pot tenir modificacions.

IDENTIFICACIÓ I PROPIETAT DEL LLOC WEB
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, amb domicili social a Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona, Espanya, amb CIF número G-08797771.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB
Les condicions quant a l'accés a aquest lloc web i al seu ús són les següents:
Aquest lloc web i tots els continguts (a títol merament enunciatiu: textos, imatges, arxius sonors, bases de dades i qualsevol altre material) són propietat de l’FMC, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la mateixa FMC. Tot aquest material es troba emparat en la legislació vigent en matèria de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
Es prohibeix l'ús d'aquest servei per a actuacions que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’FMC o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
L’FMC no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al lloc web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents.
Les persones usuàries del lloc web donen el consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritzen l’FMC a incorporar les dades que faciliten als tractaments corresponents, tot permetent-ne l'ús d'acord amb el que s'estableix a l’ RGPD i a aquelles lleis que el complementin . L’FMC es regeix en la seva actuació pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la resta de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) i aquelles lleis o reglaments d‘àmbit europeu que oportunament la substitueixin.
Les persones usuàries del lloc web que facilitin dades de caràcter personal a l'FMC podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix el RGPD, dirigint un escrit a l'FMC o bé enviant un correu electrònic a registre.dades@fmc.cat
La informació administrativa facilitada a través d'aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de lleis, disposicions generals i/o actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i del contingut.
L’FMC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes.
L’FMC es compromet a adoptar les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions, però no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus. L’FMC no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’FMC, així com de retards o bloquejos causats per deficiències, sobrecàrregues de línies o altres sistemes electrònics, o bé de danys que puguin ser causats per terceres persones amb intromissions il·legítimes fora del control de l’FMC.
L’FMC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. En qualsevol cas, l’FMC advertirà de les interrupcions del web amb caràcter previ, sempre que sigui possible.
Tota persona usuària del lloc web accepta el compliment d'aquest avís legal. En el cas que alguns dels serveis del lloc web accessibles per als usuaris d'Internet poguessin estar sotmesos a condicions particulars que substitueixin, completin i/o modifiquin el present avís legal, hauran de ser acceptats per l'usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

TRACTAMENT DE COOKIES
En cap cas les galetes (cookies) o d'altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. Al respecte informem que la FMC no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

ENLLAÇOS EXTERNS
Aquest web inclou enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines o serveis d'Internet (com són Google Play Store, Apple Store, Twitter i altres) externs als llocs de FMC. En cas que l'usuari utilitzi aquests enllaços, FMC l'informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts, exceptuant aquells que són aportats directament i personalment per FMC.
Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de FMC està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s'informin acuradament de les normes i condicions comentades en els corresponents apartats d'avís legal, o anàlegs, publicats en els llocs esmentats i que són fora del control directe de FMC.