15/02/2019

La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament, el manteniment i l’actualització del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya. El conveni va ser aprovat pel Comitè Executiu de l'FMC reunit el 17 de desembre de 2013

El Banc té com a una de les seves finalitats identificar i difondre les experiències innovadores de govern i gestió municipals que els ajuntaments de Catalunya vénen desenvolupant en les seves polítiques locals. Des de la seva creació, a l’any 1999, el BBP s’ha anat renovant de forma periòdica per millorar els seus serveis. L’any 2009 es va produir una important transformació d’aquest espai gràcies a la col·laboració entre la Fundació i la Diputació de Barcelona, que va permetre remodelar la pàgina web i ampliar la base de dades amb noves matèries i criteris d’avaluació. Ara, s’inicia una nova etapa que busca recollir i difondre aquelles experiències que poden servir de referència per afrontar un context de crisi i canvis institucionals. Creiem que és un bon moment per donar a conèixer aquestes bones pràctiques municipals davant la crisi, que posen en valor la tasca municipal i són un exemple perquè d’altres puguin millorar els seus serveis. El Banc, com a espai d’intercanvi de sabers i experiències a l’entorn de la innovació en polítiques públiques locals, esdevé, en un moment com l’actual de crisi econòmica, un instrument fonamental per al disseny de polítiques, la gestió de serveis i l’optimització de recursos. Des de la Federació de Municipis creiem que constitueix un molt bon punt de partida, ja que, a dia d’avui, és l’única base de dades accessible via web que recull experiències innovadores en l’àmbit local català. A partir d’ara, si el vostre municipi ha impulsat alguna experiència valuosa entre les temàtiques previstes pel Banc, la podreu donar a conèixer completant un breu formulari, al qual podeu accedir clicant l'enllaç inferior. La convocatòria per recollir experiències finalitza al mes de juny de 2014. Totes les pràctiques recollides que compleixin els criteris de qualitat seran publicades a la web del Banc i difoses per diferents mitjans.