19/01/2024

En un curs que organitzem els dies 21 de febrer i 1 de març de 2024 us donarem eines perquè els processos participatius siguin més efectius a través de les dades dels vostres municipis, i aprendreu a visualitzar aquesta informació de manera que us permeti prendre decisions participatives més intel·ligents

Tots els municipis tenen dades; però quines són les rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades?

Les dades numèricament són abstractes, i ens costa entendre-les si no les visualitzem. Quan visualitzem, en un cop de vista detectem els patrons per prendre decisions encertades.

En aquest sentit, en les dues sessions d’aquest interessant curs us farem una introducció a la Llei de transparència, l’Open Data i fonts de dades a l’abast, extraurem dades del municipi de les fonts d’informació, explicarem el tractament, la neteja i el filtrat de dades (Google Spreadsheet) i també analitzarem les dades mitjançant taules dinàmiques, les visualització amb eines senzilles de visualització i posarem en comú la presa de decisions encertades.

El termini d’aquesta acció formativa, que està adreçada principalment a tècnics i tècniques de l’Administració local que gestionen informació, treballen amb dades i en temes de transparència i/o participació, finalitza a les 15.00 h del 14 de febrer de 2024.