07/02/2024

Aquest és l’objectiu d'una nova acció formativa presencial que, amb el títol ‘La contractació pública local: bones pràctiques per a la millora de la legalitat, l’eficàcia i l’eficiència', hem programat per als dies 5, 6, 7, 13 i 14 de març

Aquest curs s’estructura i desenvolupa de forma molt pràctica i va adreçat principalment a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu, les funcions del qual estan relacionades amb la contractació en el sector públic, i també a aquelles persones que tenen interès a conèixer o aprofundir en aquesta matèria

Entre d’altres, durant el curs es tractaran temes com els tipus de contractes del sector públic i el seu règim jurídic, els procediments d’adjudicació i els sistemes per millorar la seva gestió, la configuració i les condicions dels contractes, qüestions de procés, contingut pràctic i incidències.

El termini d’inscripció finalitza el dia 27 de febrer de 2024.