23/02/2024

La Federació de Municipis de Catalunya inaugura la segona edició del Seminari de Gestió Econòmica Local, que aquest 2024 celebrarà 4 sessions el 23 de febrer, el 15 de març, el 19 d’abril i el 17 de maig

La sessió inaugural que està tenint lloc avui analitza les normes que són d’aplicació als treballs d’auditoria pública i en els informes de control permanent planificables obligatoris

La inauguració ha anat a càrrec de Carolina Telechea Lozano, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, i Antoni Ayora, director del Seminari de Gestió Econòmica Local. En la seva intervenció, Telechea ha afirmat que "amb aquest nou seminari, des de l'FMC volem donar resposta a la necessitat de completar l'anàlisi i l'impacte econòmic de les diferents normes que afecten el dia a dia dels nostres ajuntaments oferint un espai d'aprofundiment i actualització en l'àmbit econòmic local que incidís de manera especial en les darreres novetats normatives des del vessant d'aplicació econòmica i de control, i que analitzés també la seva repercussió en les nostres entitats locals”.

La primera ponència, sobre normes tècniques de l’IGAE i notes tècniques de l’Oficina Nacional d’Auditoria, ha anat a càrrec d’Imma Molas Pujol, cap del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de la Diputació de Girona, que ens ha parlat dels fonaments jurídics, de l’abast del control intern, de les entitats i l’auditoria de comptes, de la normativa reguladora, de les fases de l’auditoria pública i de les normes tècniques i les notes tècniques en l’auditoria pública.

Per la seva banda, Enrique de Fez Valero, gerent d’Auditoria Pública de Faura-Casas Auditors Consultors SL., analitza quines són les excepcions més generalitzades en els informes d’auditoria pública.