13/03/2024

Durant el curs, que se celebrarà els dies 10 i 11 d’abril i que està adreçat al personal de l’Administració local que vulgui disposar d’un coneixement sobre l’Agenda 2030 i els ODS, informarem de l’origen i el context de l’Agenda 2030, quin és el seu enfocament, com ha de ser el treball amb agents socials i econòmics, i analitzarem la metodologia de treball per a la seva implementació i quins són els mecanismes de seguiment i avaluació

El setembre del 2015, l’Assemblea de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un document que estableix els reptes globals i les línies estratègiques que es marca l’organització per als propers 15 anys i commina als governs i les empreses a incorporar-la en les seves polítiques a llarg termini.

Aquest document s’estructura al voltant dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i estableix un marc de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones, la preservació del medi ambient i l’enfortiment de la governança a tots els nivells.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible significa la continuïtat en el marc de governança internacional i les agendes vinculades que els darrers 25 anys ha elaborat i implementat les Nacions Unides.

Dins d’aquest marc internacional, els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals necessiten un coneixement i una metodologia d’implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides que els permeti:

- Tenir un coneixement homogeni de l’Agenda 2030 per poder treballar en la incorporació dels ODS en la tasca del seu ens local.

- Conèixer com treballar amb els ODS a partir de la transversalització d’aquests objectius.

- Identificar les actuacions més destacades que es poden incorporar en els projectes que porten a terme.

- Establir els àmbits de treball per cada ODS i com es poden treballar anualment.

- Disposar d’una eina per a sistematitzar el treball amb els ODS.

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 h del dia 3 d'abril de 2024.