19/03/2024

La xarxa aplega càrrecs electes de pobles i ciutats d’arreu de la Unió Europea que, de manera voluntària, contribueixen a promoure la comunicació i el diàleg amb la ciutadania sobre temes relacionats amb la Unió Europea que els afecten

Des de la Federació de Municipis de Catalunya creiem que, com a entitat municipalista, podem contribuir a promoure la construcció europea entre els ens locals associats per tal que se sumin a la iniciativa d’aquesta Xarxa

La transició verda i digital, la qualitat de l’aire, el turisme sostenible, la conservació del patrimoni cultural, el repte demogràfic, etc. són temes que s’aborden des de polítiques i programes de la UE però és al nivell local on es concreten i on es fa visible la repercussió que tenen en el territori i en la vida dels europeus. Per crear una veritable ciutadania europea cal que aquesta tingui informació precisa sobre què fa la UE en els diferents àmbits i pugui participar del debat públic. Alcaldes i regidors poden ser aliats clau en aquest objectiu d’acostar el debat europeu al món local. Qualsevol càrrec electe d’una institució local o supramunicipal (ajuntaments, consells insulars, consells comarcals i diputacions) pot formar part de la xarxa BELC.

La xarxa «Construir Europa amb els representants locals» (BELC, per les sigles en anglès de Building Europe with Local Councillors) ajuda a impulsar la implicació de la ciutadania i a promoure debats sobre el futur d’Europa amb l’objectiu de contribuir a la creació d’un autèntic àmbit públic europeu.

El projecte fa possible que els representants locals, els més propers als ciutadans i ciutadanes, es trobin i col·laborin amb homòlegs d’arreu d’Europa, rebin informació sobre polítiques i accions de la UE i assistència per organitzar activitats amb la ciutadania.