22/03/2024

En una nova edició del Seminari Tècnic Local 2024 que s’ha inaugurat aquest matí, continuem donant solucions i noves visions per afrontar diferents reptes que afecten directament l’administració local

Avui, seguint l’enfocament que vam iniciar la passada edició, dediquem la sessió als reptes de l’aigua, abordant els problemes d’infraestructura, planificació, gestió i manteniment des d’una perspectiva de canvi per adaptar-nos als nous escenaris que contínuament se’ns plantegen

No podem començar l’edició d’enguany de cap altra manera que no sigui pensant en l’aigua, bé escàs i que ens posa davant d’un mirall en el que no quedem massa afavorits. No es tracta merament d’un tema de quantitat ni infraestructura o planificació, sinó també de gestió i manteniment. Es tracta en definitiva de com abordem models productius i de ciutat energèticament menys dependents.

En aquest sentit, el primer ponent que ens acompanya avui és Narcís Prat Fornells, professor emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, que ens parla sobre l’adaptació i la mitigació a les sequeres recurrents.

A continuació, Braulio Moreno Moreno, gerent de Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal SA, explica la planificació a l’abastament d’aigua potable i la seva incidència en context de sequera, concretament el cas de Barberà del Vallès (què fan, el pla director d’abastament d’aigua potable, l’eina de suport ‘giswater’, la planificació de la renovació de comptadors, el pla director de la xarxa de clavegueram, la incidència de la planificació en un escenari de sequera...).

Finalment, per parlar dels reptes de la bona gestió de l'aigua en els petits municipis, Marta Camps Torrens, delegada a Catalunya PWACS (PW Advisory & Capital Services), analitza les competències municipals en matèria d’aigua, els problemes per poder exercir-les, la dimensió, els preus, les quotes, les dotacions, els consums elevats, el baix rendiment a les xarxes, els problemes derivats de la gestió dels serveis d’abastament i del claveguera, etc.

Recordem que a les properes sessions del Seminari Tècnic Local d’enguany parlarem sobre els reptes de l’arquitectura (26 d’abril), dels equipaments (24 de maig), de l’habitatge assequible (21 de juny), de la neutralitat de les emissions (19 de juliol), de l’emergència climàtica (20 de setembre), de la regeneració urbana (18 d’octubre), de l’organització (22 de novembre) i de com recuperar els carrers (20 de desembre).