26/03/2024

En aquest número trobareu un reportatge sobre com poden els ens locals combatre el greu episodi de sequera que estem vivint al nostre país, així com també informació exhaustiva de les gestions que han tingut més repercussió realitzades per l’FMC aquest trimestre: actes, reunions, entrevistes, esdeveniments organitzats i l’activitat formativa de l'entitat

En destaquem com s’organitza la Federació de Municipis de Catalunya en 20 àrees sectorials, la denúncia que els ens locals tornem a patir un nou greuge en finançament i assignació de recursos, diverses reunions amb consellers i conselleres del govern de la Generalitat demanant que es tinguin més en compte els governs locals (educació, salut, ...), gestions pel que fa a temes tan diversos com l’educació a temps complet o les zones de baixes emissions, la participació de l’FMC en la xarxa ‘Construir Europa’, en el Pla de Transformació del SOC, en el projecte ‘Escola de Salut Catalana’, en la Comissió per definir els acords del Pacte Nacional de Salut, en la jornada sobre concertacions i estratègies territorials, en la Taula de l’esport i l’activitat física, en la festa de l’esport català, entre d’altres, i diverses reunions amb altres organitzacions per reforçar vincles i col·laboracions (FòrumSD, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Taula del Tercer Sector, Consorci de Salut i Social de Catalunya...).

Us oferim, a més, un resum de totes les activitats formatives que ha portat a terme l'FMC en aquest trimestre; i finalment destaquem diverses notícies d'actualitat general que afecten l’administració local, alguns premis i ajuts vigents en matèria de fons europeus, sense deixar de banda les seccions fixes habituals sobre actualitat d'àmbit internacional, informes i estudis del Focus d’Innovació Local, algunes Bones Pràctiques Municipals i l'article del Consorci Localret.