05/06/2024

La Federació de Municipis de Catalunya organitza un curs presencial els dies 3, 8, 15 i 18 de juliol, amb l’objectiu de millorar les habilitats per gestionar situacions d’estrès inherents a les tasques dels equips de serveis socials i oferir estratègies d’auto-cura físiques, emocionals i cognitives per tal assolir una actitud més harmònica davant les tensions

El curs s’adreça principalment als i les professionals que fan intervenció social en els equips bàsics d’intervenció social dels serveis socials d’ajuntaments i consells comarcals, i que estan preocupats per situacions d’estrès personals o de tot l’equip de professionals

Les situacions d’estrès i d’estar cremat (burn-out) són freqüents en el sector dels serveis socials. Els causants poden ser molt diversos: individualment la manca d’estímuls, esperar complir expectatives massa altes, tasques rutinàries, no comptar amb els equips o coneixements necessaris per executar certes tasques; en el cas d’equips de treball, el mal ús del temps, la incomprensió entre els col·laboradors, la poca empatia, la manca d’organització o les diferències d’opinió mal canalitzades. A més, el burn-out es desenvolupa quan el treballador percep una gran distància entre els seus propis ideals i la realitat de la seva vida laboral. És important que els/les professionals de serveis socials incorporin estratègies d’afrontament de situacions potencialment estressants, inherents a la pràctica professional, i mètodes de cura i d’auto-cura per poder créixer, actuar i relacionar-se en un entorn laboral saludable i de qualitat.

Durant aquesta acció formativa, parlarem del concepte d’estrès i burn–out, dels factors d’estrès en serveis socials, de l’auto-lideratge davant l’estrès: quina realitat construïm? (identificació de creences limitadores i fluïdesa emocional interna), de les tendències reactives o competències creatives (les claus per posar a jugar les creences al teu favor), de la gestió relacional com a factor d’equilibri i del mindfulness.

El termini d’inscripció finalitza a les 15h del dia 26 de juny de 2024.