07/06/2024

Més d’una seixantena d’assistents han participat avui a una jornada organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat, per fer balanç dels 10 anys de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de Catalunya

En l’acte s’han plantejat també quins poden ser els reptes de futur en el món local, s’ha fet una valoració de la conveniència de modificar-la i s’ha obert un diàleg amb motiu de les experiències en l’àmbit local

La jornada ha estat inaugurada per Carolina Telechea Lozano, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, i responsable de l’Àrea de Formació, que ha destacat com la llei ha estat un pas important en la promoció de la transparència i accés a la informació pública a l’Estat espanyol i ha contribuït a millorar la rendició de comptes de les institucions públiques i enfortir la confiança de la ciutadania en el bon govern. No obstant això, ha remarcat que "encara queden reptes en la seva implementació i en la garantia d’un accés efectiu a la informació i és fonamental continuar treballant en la seva aplicació i en la conscienciació sobre la importància de la transparència en la gestió pública”.

La primera ponent, Iolanda Pineda Ballo, presidenta de la GAIP, ha mostrat algunes dades sobre la ‘nova’ GAIP i la seva activitat, com el nombre de reclamacions i resolucions des de 2015 fins al 2023, quina és la projecció actual, quin ha estat el nombre de plens i resolucions de finalització aprovades, el temps per resoldre-les, la condició de les persones reclamants, quines ha estat les administracions reclamades i quins els temes.

A continuació, Mercè Aymerich Boltà, vocal de la GAIP, s’ha centrat en explicar les causes de les inadmissions, com ha de ser la tasca d’elaboració o reelaboració i com repercuteix en les administracions, les empreses i les persones reclamants, també ha repassat el context actual i ha explicat què cal per implementar bases de dades òptimes i bons processos de digitalització i gestió electrònica, entre altres qüestions.

Per analitzar el procediment de reclamació davant la GAIP i la seva connexió amb la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública, amb una referència especial al cas dels i les electes municipals, hem comptat amb Àgata Solernou Viñolas, secretària tècnica de la GAIP. En la seva intervenció ha explicat com està formada la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, com es designen els membres, com s’organitza i com funciona. Així mateix, ha informat de quines són les seves funcions, com és el procediment de reclamació i els drets i deures de terceres persones i dels ens locals, així com altres elements rellevants.

El darrer ponent és Josep Ramon Barberà, vocal de la GAIP, que explica els aspectes més destacats de la mediació a la GAIP com a via alternativa per resoldre conflictes en matèria de dret d’accés a la informació pública, ha donat algunes dades i ha valorat l’experiència.