03/07/2024

Aquesta cinquena edició del Seminari sobre Fons Europeus, amb el títol ‘Eines i oportunitats de finançament per als ens locals’, se celebrarà des del setembre de 2024 al febrer de 2025

Amb un temari actualitzat amb les prioritats anuals de cada programa i fons, l’objectiu principal és oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir i augmentar la capacitació dels governs locals per incrementar l’accés al finançament europeu

A més, amb aquest seminari volem capacitar les administracions locals de Catalunya per aprofitar les oportunitats de finançament en el marc dels fons Next Generation EU, com també la seva justificació i control, informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats públiques i privades per fomentar l’accés al finançament europeu i donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya.

El seminari comptarà com a ponents amb personal funcionari de la Comissió Europea, professorat d’Universitat, personal tècnic d'ajuntaments que han obtingut finançament de fons europeus, cos tècnic de diferents departaments que gestionen directament els fons europeus i personal tècnic de la delegació del Govern davant la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

Està organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Catalunya Internacional, amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

El termini d’inscripció finalitza a les 15h del dia 18 de setembre de 2024.