09/07/2024

La transformació digital és un procés de canvi que ha experimentat la nostra societat i que segueix experimentant cada dia. Un procés de canvi amb un fort impacte en la societat, les organitzacions i la ciutadania del segle XXI, i també en el sector dels serveis socials

Amb aquesta activitat formativa, que tindrà lloc els dies 4, 12, 19 i 26 de setembre, l’FMC vol capacitar els i les professionals que fan intervenció social als serveis socials bàsics en l’ús d’eines digitals bàsiques d’utilitat per a l’activitat diària, oferir pautes per a la gestió dels canvis que la digitalització comporta en els equips de serveis socials bàsics i mostrar diferents solucions digitals innovadores que ja s’estan implementant

Les noves eines tecnològiques agilitzen processos, resolen dificultats amb facilitat i satisfan necessitats quotidianes. Es tracta d’un canvi de paradigma que afecta nombrosos àmbits de la societat i el sector social no resulta aliè a aquesta acceleració i transformació general. Moltes d’aquestes eines digitals estan canviant també avui els serveis socials, en un camí que tot just acaba de començar i que té un llarg recorregut per definir, tant en els serveis socials bàsics com en els especialitzats, tant en els de caràcter local com en els d’abast general i tant en els serveis socials públics com en els privats protagonitzats principalment per entitats del tercer sector.

En aquest context de revolució digital en el que estem immersos, els impactes en les organitzacions socials i del tercer sector són amplis i transversals; la transformació digital afecta la gestió, la intervenció i la relació que tenen les persones ateses amb els propis serveis, entre d’altres. Es plantegen una multiplicitat de reptes per tal que els serveis socials vagin de la mà de la digitalització; el sector social ha de vetllar per donar resposta a les necessitats de la societat en aquest àmbit.

La present proposta formativa de l’FMC s’adreça als equips de Serveis Socials Bàsics d’ajuntaments i consells comarcals amb la finalitat de generar coneixement, habilitats, actituds i motivació per traslladar la visió i l’enfocament de les solucions digitals innovadores al seu àmbit d’intervenció.

El curs està dissenyat per aconseguir una repercussió aplicada, amb nivell i tipologies d’aprenentatge que impliquin un anar i venir continu de la teoria a la pràctica i la reflexió sobre aquesta. I que això permeti elaborar de manera participada i dialogada una pauta clara per a la implementació d’un model d’intervenció més avançat en l’atenció primària de Serveis Socials.

El termini d’inscripció finalitza a les 15 hores del dia 28 d’agost de 2024.