La Diputació de Barcelona ha incorporat en el material de control de la contaminació acústica una nova càmera per poder localitzar, amb gran exactitud, la font sonora principal entre un ventall ampli de punts d'emissió continuada. L’eina resulta de gran utilitat en llocs com polígons industrials amb una elevada concentració d’empreses i d’activitats

L’equip ha començat a funcionar a Pacs del Penedès, Montornès del Vallès i Gurb


29/06/2023

L’eina disposa de 128 micròfons que capten el so. Mitjançant un software, les dades sonores enregistrades es transformen en imatge a través d’un espectre cromàtic, similar al de les càmeres tèrmiques. D’aquesta manera, es visualitza d’una manera molt precisa on s’origina el soroll.