ODS número 3; Salut i Benestar i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L'adopció d'un enfocament multidimensional (incloent les dimensions social sanitària, educativa, d’habitatge, etc.) és essencial per oferir una resposta integral als problemes de la ciutadania, sobretot a aquelles persones que pateixen desavantatges múltiples (pobresa, problemes de salut, laborals...)


04/12/2023

Però oferir aquest tipus d'assistència requereix tenir accés a bases de dades compartides entre els diferents serveis públics implicats, amb informació sobre els usuaris atesos, cosa que no és tant habitual com sembla. Disposar-ne exigeix una inversió tecnològica que permeti: estandaritzar els formats, integrar les dades en una plataforma compartida (al més recomanable és que estigui al núvol), implantar un sistema d'intel·ligència artificial que permeti automatitzar processos i fer anàlisi predictiva, capacitar els treballadors/es públics i establir mecanismes robustos de seguretat.

Tots els avenços que s’aconsegueixen en aquesta direcció contribueixen a aprofitar unes dades de què ja disposen, de manera fragmentada i dispersa, els diferents serveis públics per poder optimitzar l'eficiència, l'efectivitat i la qualitat de l’atenció. L'únic que cal és creuar-les perquè cadascun dels i les professionals tingui una visió completa del cas que està tractant.