La reducció del consum d’aigua i d’energies primàries no renovables per pal·liar l’emergència climàtica, entre les mesures
El foment de l’activitat física i l’esport també queda recollit a l’informe com a factor salutogènic


27/12/2023

Fruit dels treballs dels 5 grups constituïts en el marc de la Taula, es presenta un informe de conclusions amb un total de 20 mesures que seran elevades al Govern. La vintena de propostes que s’han presentat tenen per objectiu promoure i potenciar el sector esportiu, des del sector de la recerca, l’economia i la comunicació, fins als equipaments i la sostenibilitat. Aquesta estratègia transversal referma el compromís adquirit pel Govern quan, a finals del 2022, va declarar l’esport i l’activitat física béns essencials, en tant que són un dels pilars de la salut física i mental.

Entre les mesures aprovades per la Taula, destacar la proposta de constituir un grup de treball que analitzi el consum d’aigua i els costos que comporta l’aplicació del nou Reial Decret de control i prevenció de la legionel·la, la sol·licitud d’actualització del Decret 95/2000 pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines públiques, o començar amb un Pla pilot específic per combatre l’obesitat infantil.

La Taula la formen representants del Consell Català de l’Esport, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), PIMEC, el Clúster Català de la Indústria de l’Esport (INDESCAT), la Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Col·legi Oficial de Professionals i Llicenciats en Educació Física de Catalunya (COPLEFC), el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, entre d’altres, i té funcions d’òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya.