Aquesta és la convocatòria que preveu una sessió informativa presencial en cada país participant


12/01/2024

Les Xarxes de Transferència d'Innovació (XTI) del programa URBACT a tenen dos objectius principals:
 
- El primer és millorar la capacitat de les ciutats per gestionar polítiques urbanes sostenibles i, més concretament, reforçar el disseny de solucions de planificació integrades. S'espera que les XTI donin suport a un procés organitzat d'intercanvi i aprenentatge entre iguals, amb la finalitat de millorar l'anàlisi dels reptes, potenciar enfocaments innovadors i donar suport a polítiques i planificacions locals millorades. 

- El segon objectiu és difondre les innovacions desenvolupades per les ciutats amb projectes d'Accions Innovadores Urbanes que actuaran com a socis principals de les XTI. L'enfocament d'aquestes xarxes és donar suport a l'adaptació del projecte d'innovació original i preparar-lo per a la seva reutilització, en un format que reflecteixi el nou context local. La implementació completa d'això pot trigar més temps que la vida de la xarxa, i el resultat final pot diferir significativament de l'original. Això reflecteix el fet que el viatge de transferència, tot i ser una experiència compartida, és en última instància única per a cada soci de transferència.

Més informació del conjunt de sessions de la Convocatòria URBACT (aquí).