ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Disposar d’espais públics intel·ligents que millorin la qualitat de vida de la ciutadania requereix combinar la instal·lació de sistemes de connectivitat amb l'aprofitament de les possibilitats que ofereix l'Internet de les coses per fer-hi el màxim de confortable l'estada a la gent


22/01/2024

Es tracta de fer una planificació d’inversions en tecnologia per arribar a disposar de serveis com ara: wi-fi gratuït en diversos punts del municipi (parcs, biblioteques, escoles, museus o avingudes), la cobertura de connexió 5G a tota la trama urbana, aplicacions de visites turístiques amb assistents virtuals, l’oferta de llibres electrònics, la disponibilitat de sistemes d'emergència automàtics o la instal·lació de càmeres de vigilància, de sensors, d’il·luminació dinàmica i de sistemes semafòrics intel·ligents.

Sigui com sigui, la inversió en tecnologia ha de ser un mitjà, no una finalitat, i, per tant, cal dissenyar l'estratègia d'espais públics intel·ligents a partir d'un diagnòstic local de necessitats, de la participació dels i les residents, i de la capacitat tècnica dels serveis i infraestructures de comunicacions municipals.