Els ens locals, a través del Grup de Governs locals i Autoritats Municipals i les xarxes membres, queden inclosos en els procediments i resultats de la COP28: s’evidencia així la rellevància del nivell local i regional, i la cooperació multinivell, per afrontar l’emergència climàtica


25/01/2024

La 28a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides contra el Canvi Climàtic (CMNUCC), celebrada a Dubai el passat mes de desembre, ha estat un punt d'inflexió important en les negociacions mundials sobre el clima. És el primer acord en què la Cimera del Clima obre la porta a limitar l’ús de combustibles fòssil i suposa l’inici d’una transició per deixar-los enrere -sense fixar una data límit-, alhora que es compromet a triplicar la capacitat de l’energia renovable a escala mundial i a duplicar la tassa de millora d’eficiència energètica per al 2030.

Pel que fa a l’àmbit local, l’acord de la COP 28 reconeix el rol de les ciutats i les regions i posa èmfasi en l'acció inclusiva, multinivell, sensible al gènere i la cooperació per assolir els objectius. Alhora, a través de l’acord els països han acceptat la concessió d’ajudes directes per als governs subnacionals més afectats per la crisi climàtica sense la intermediació dels Estats, com a part de Fons de Pèrdues i Danys.

Destaca especialment la celebració durant la COP 28 de la primera Cimera d'acció climàtica local, acollida per la presidència de la COP28 i Bloomberg Philanthropies. En aquest marc, es va presentar la Coalició per a Associacions Multinivell d'Alta Ambició (CHAMP, per les seves sigles en anglès). Els Estats signataris de la CHAMP es comprometen a intensificar la col·laboració amb els governs subnacionals en la planificació i la implementació de polítiques climàtiques, en particular en la revisió de 2025 de les seves Contribucions Determinades a escala Nacional (NDC), on es planifica la reducció d’emissions per tal de limitar l'augment de la temperatura global per sota d’1,5ºC. Actualment 71 països han signat aquest compromís, i la UE també ha donat suport als principis de CHAMP.

La pròxima COP tindrà lloc a Azerbaidjan, i el Brasil s’ha ofert a acollir la conferència de 2025 a l’Amazones.