ODS número 4: Educació de Qualitat i ODS numero 10: Reducció de les Desigualtats

L’augment de les desigualtats socials, de les problemàtiques de salut mental, de noves formes d’aïllament social, de pobresa i d’exclusió, etc., representen reptes que tenen un impacte especialment greu en els infants i joves d’entorns més vulnerables que els centres educatius no poden afrontar en solitari
És necessari, doncs, abordar-los de manera comunitària creant ecosistemes educatius robustos i connectats
Per això ens calen més estructures, programes i recursos que possibilitin la connexió d’agents educatius i d’entorns d’aprenentatge a tots els municipis


01/02/2024

La bona notícia és que no partim de zero. Arreu de Catalunya hi ha un important "sotabosc” d’entitats i persones fent una gran aportació educativa a la societat. Més de 7.000 centres d’esplai i caus, gairebé 5.000 AFA, 9.000 clubs esportius afiliats a una o diverses federacions esportives i 45 consells esportius distribuïts arreu del territori, entre altres organitzacions, ofereixen activitats fora escola de manera inclusiva. I aquesta és només una mostra de l'extens conglomerat català d’agents que contribueixen a la dinamització i educació d’infants i joves.

Però tant important com la quantitat és l’alineació dels esforços de totes aquestes entitats impulsant sistemes de governança del fora escola amb tres nivells d’intervenció: el primer és un marc polític de consens que legitimi i posi les bases per al desplegament de les polítiques (un Pacte Local per l'Educació 360), el segon és connectar tots els agents de la comunitat que intervenen en les activitats extraescolars i fer possible que treballin conjuntament (una xarxa educativa local), i el tercer és un espai intern entre les diferents àrees i els diferents serveis de l’ajuntament que vetlli perquè totes les accions liderades des de l’administració local (o supralocal en el cas de territoris rurals o municipis petits) i en l’àmbit del fora escola estiguin alineades amb tots els agents educatius del territori (Comissió municipal d'Educació 360).

Una arquitectura que ha de tenir la vista posada en els objectius de: crear una oferta diversa i de qualitat d'activitats fora escola (tant durant l’any com a l’estiu), garantir l'equitat i l'accessibilitat a les activitats per part de tots els infants i joves del municipi, assegurar la qualitat i l'enfocament educatiu de totes les activitats i aprofitar els equipaments i els espais públics del municipi.