ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

Des de la COVID-19 els bons socials estan vivint una ‘segona joventut’. Després d’haver quedat durant molts anys restringits a funcions molt concretes relacionades sobretot amb l’assistència social, des de fa 4 anys se n’ha redescobert la utilitat i se n'han diversificat els àmbits d'aplicació com a instrument innovador i flexible que permet assolir, de manera simultània, objectius socials, econòmics, laborals i fins i tot ambientals, a un cost raonable


05/02/2024

Arreu del món trobem usos de bons socials amb tres grans finalitats directes (que generen molts altres efectes positius indirectes):

- Per millorar les condicions de treball dels empleats: per exemple els tiquets restaurant molt estesos entre les empreses i administracions a França, els bons de compra d'aliments per a treballadors/es de Mèxic o els bons culturals que s'entreguen a treballadors/es de Brasil.

- Per garantir l'accés a serveis a col·lectius que d'una altra manera no podrien beneficiar-se’n: per exemple, els bons d'atenció infantil a Bèlgica, França i Romania o els bons turístics que s'ofereixen a Grècia, França o Romania.

- Per impulsar les economies locals promovent el consum amb criteris socials, econòmics o ambientals: per exemple, els bons ecològics a Bèlgica, els bons per reactivar el consum que es van distribuir a molts països durant la pandèmia, els bons per a la compra de bicicletes que s'entreguen a diversos Comunitats Autònomes espanyoles, o els bons per a serveis personals i domèstics a França.

Entre els avantatges, directes i indirectes, que expliquen aquesta tendència a l’alça cal destacar el fet que permeten orientar el consum cap a determinats béns o serveis o cap a determinats mercats i productors (oferta), incrementen indirectament el poder adquisitiu dels usuaris deixant certa llibertat d'elecció, afavoreixen la inclusió socials dels col·lectius desafavorits i redueixen les economies informals. Uns efectes que es poden multiplicar amb la introducció de dos mecanismes que contribueixen, de manera molt efectiva i poc costosa, a millorar l'eficiència d'aquests programes, com són: la digitalització de la gestió i l'aplicació de sistemes d'avaluació de resultats.