ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

La pandèmia, la crisi climàtica o els efectes de la guerra d’Ucraïna han demostrat fins a quin punt és important una bona gestió de la comunicació per part dels governs, d'una banda per garantir que els ciutadans i les ciutadanes estiguin ben informats i de l'altra per lluitar contra la manipulació de l’opinió pública amb notícies falses


12/02/2024

La diversitat de canals de comunicació existents actualment és un avantatge i un repte a l'hora de perseguir aquests objectius; un avantatge perquè ofereixen una gran diversitat de formats i d’opcions de personalització dels missatges, i un repte perquè obliguen a una dedicació constant per assegurar una comunicació coherent i actualitzada. En aquest escenari és indiscutible la necessitat que tots els governs comptin amb una bona estratègia de comunicació, per a la qual cosa convé tenir en compte 9 principis bàsics:

1- La institucionalització: cal disposar d'equips i de polítiques de comunicació integrats en el funcionament quotidià de l'administració.

2- L'interès públic és la principal "raó de ser” dels organismes de comunicació que, per tant, han de ser independents, imparcials i autònoms.

3- Els equips de comunicació han d'estar molt professionalitzats i ser molt innovadors per poder-se adaptar ràpidament als canvis tecnològics i ser el màxim d'eficaços en la lluita contra la desinformació.

4- La transparència ha de ser un principi fonamental de les estratègies de comunicació, com a eina bàsica per tenir una ciutadania més informada i per minimitzar la propagació de rumors.

5- En comunicació el temps és or. Per tant, cal que els equips de comunicació estiguin preparats per actuar amb la màxima agilitat i en qualsevol moment.

6- A l'hora de comunicar cal incorporar estratègies preventives per combatre les especulacions i la desinformació-

7- L'anàlisi de les dades d'impacte i de l'ecosistema comunicatiu és una eina clau per maximitzar l'eficàcia de les estratègies de comunicació.

8- És important garantir la inclusivitat dels mecanismes de comunicació, cosa que obliga a dedicar esforços a analitzar si els missatges que es llancen arriben a tota la població.

9- És necessari establir aliances amb la resta d'actors (públics i privats) del municipi/regió/país per incrementar la resiliència de la societat davant els intents de desinformar i de manipular.