El Govern va aprovar ahir concedir 12,5 milions d’euros en ajuts als municipis pesquers catalans per promoure l’economia blava sostenible mitjançant projectes de cooperació local durant els pròxims 5 anys

Aquest import, cofinançat amb el Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura, és el doble del pressupost del període anterior i l’objectiu d’aquest increment és poder implementar els projectes proposats pel territori a la totalitat del litoral pesquer català


14/02/2024

Per poder accedir a aquests ajuts, els municipis pesquers s’han d’organitzar en Grups d’Acció Local Pesquer (GALP), entitats sorgides per dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix.

Enguany, a Catalunya han estat escollides cinc candidatures de Grups d’Acció Local Pesquer: la de la Costa Brava i la de Mar de l’Ebre, que ja existien en el període anterior, i 3 de noves: la de Costa Brava Sud i Maresme, Costa central i Costa Daurada, que s’han organitzat per primera vegada, amb la qual cosa s’ha fet possible que aquests ajuts arribin als municipis pesquers de tot el litoral català.

Poden optar als ajuts els operadors (públics i privats) de l’economia blava local que presentin projectes adaptats a la implementació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) aprovada per cada Grup d’acció Local Pesquer i a l’Estratègia marítima de Catalunya.

Els projectes que es podran finançar mitjançant la convocatòria estaran adreçats a incrementar el valor afegit dels productes pesquers amb noves inversions en transformació, comerç minorista i restauració, a fomentar la divulgació i promoció de l’activitat pesquera a les Confraries de Pescadors, a la creació d’ocupació en altres sectors de l’economia blava, a la conservació i creació de patrimoni cultural a les viles marineres i el patrimoni mediambiental dels municipis pesquers i a reforçar el paper de les comunitats pesqueres en el turisme local i la governança dels recursos pesquers i activitats marítimes.