ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Per aprofitar les oportunitats econòmiques i laborals que ofereix la transició digital i ecològica és condició necessària disposar de mà d'obra suficient i adequadament formada. Un fet que, a dia d'avui i en moltes ciutats, està lluny de ser una realitat com ho demostra el fet que moltes de les ofertes de feina d'aquests sectors queden vacants


14/02/2024

Els governs municipals tenen un paper clau a l’hora d’afavorir que aquesta demanda de professionals qualificats del sector digital es cobreixi amb població local, aplicant mesures com ara: l'avaluació de quins són i seran els perfils professionals amb major dèficit al mercat laboral local, l'adequació de l'oferta de cursos de formació ocupacional, l'organització de programes de pràctiques tecnològiques/digitals al sector públic i al sector privat, o la posada en marxa de serveis d'orientació acadèmica/laboral.

Com a mostra de la viabilitat i les potencialitats d'aquest tipus d'estratègies val la pena destacar les experiències de: "El centre de formació d'Amsterdam" que ofereix assessorament sobre les professions més demandades i sobre l'oferta formativa existent, el "Programa d'assessorament laboral de Guimaraes" dedicat a facilitar la transició del món acadèmic al mercat laboral dels joves del municipi, el "Projecte Korko" a Espoo (Finlàndia) dirigit a facilitar orientació laboral a persones qualificades de més de 30 anys, l"Ecole 42" de Niça un centre de formació en tecnologies digitals per a joves de més de 18 al que poden accedir sense requisits de titulació, el projecte "Techconnect” que té per objectiu atreure cap al sector digital i tecnològic 50.000 persones de col·lectius que tradicionalment hi estan infrarepresentats (dones, persones immigrades, joves d’entorns desafavorits, etc.) o l'"Acadèmia de formació digital" de Patras (Grècia) dedicada a la requalificació tècnica de treballadors/es del sector públic.