La pesca en aigües continentals constitueix una activitat turística molt important per a l’economia de les comarques d’interior i de muntanya, clau per a la continuïtat de l’activitat econòmica i per a l’arrelament de la població al territori

Aquest informe fa referència a la situació, balanç i actuacions realitzades en relació amb la pesca continental durant l’any 2023 per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural






23/02/2024

La pesca en aigües continentals és una activitat esportiva i recreativa tradicional que ha de permetre una conservació eficient dels rius i una gestió sostenible dels recursos fluvials.

La pesca continental a Catalunya evoluciona cap a una pesca sense mort, la lluita contra les espècies exòtiques i ser una activitat respectuosa amb el medi. clau per a les economies locals.