L’Organització Mundial de la Salut (OMS) promou des de fa anys la necessitat de tenir en compte la salut en totes les polítiques públiques de qualsevol àmbit. Per facilitar la incorporació d’aquesta visió també en l’àmbit local, la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb ISGlobal, ha creat un recull d’unes 80 eines científicament validades que permeten mesurar i avaluar l’efecte que poden tenir sobre la salut les intervencions a l’espai públic i altres tipus d’actuacions públiques. El recull s’adreça a ajuntaments i/o altres entitats impulsores d’actuacions municipals


26/02/2024

L’ús d’aquestes eines per part dels ajuntaments pot ajudar a determinar si una actuació planificada té sentit o no per millorar el benestar o la qualitat de vida al municipi o,en el cas d’actuacions ja realitzades, valorar i comprovar el veritable abast del seu impacte en salut.

Les eines s’han testat en el marc del Projecte Transformador ‘Barris i comunitats, motors de transformació social’, impulsat per la Diputació de Barcelona, concretament amb una prova pilot als municipis de Granollers, Viladecans i Mataró.