ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

La contractació pública és vista, cada vegada més, com un instrument estratègic per a l'assoliment dels objectius associats a l'agenda 2030, per la seva capacitat de fomentar les economies verdes i circulars, de promoure la innovació, de donar suport a les petites i mitjanes empreses locals i d'afavorir un comportament empresarial ètic


28/02/2024

Tenint en compte aquest important paper dels processos d’adjudicació per a l'assoliment dels objectius de sostenibilitat, és cabdal professionalitzar i capacitar adequadament els equips de treball que s'hi dediquen.

Per aconseguir-ho cal adoptar un enfocament proactiu que ha de passar per:

1) Fer un diagnòstic sobre el nivell d'especialització existent a cada administració.

2) Dissenyar una estratègia de capacitació que combini: sistemes d'acreditació, implantació de models competencials, programes per millorar i actualitzar la capacitació tècnica dels treballadors/es, i estratègies per atreure talent intern i extern.