ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

Està àmpliament demostrat que l'estil de lideratge és un factor que influeix molt en la productivitat i la implicació dels treballadors/es. Més encara en el sector públic on disposem de poques eines d’incentivació/motivació alternatives. Tant és així que, en moltes ocasions, les diferències de rendiment entre departaments d'una mateixa organització s'expliquen quasi exclusivament per l'estil de lideratge dels caps


11/03/2024

Això fa que, amb caps que practiquin un estil de lideratge efectiu, que vol dir que estableixin objectius de manera clara, que prediquin amb l'exemple, que gestionin eficaçment el rendiment dels seus col·laboradors, que posin en valor l'esforç i que sàpiguen retenir el talent, es poden aconseguir millores significatives en la qualitat i la quantitat de serveis prestats a la ciutadania.

En el cas del sector públic en particular, a banda d'aquestes habilitats transversals, depenent del tipus de servei, també poden ser necessàries aptituds de lideratge específiques, com per exemple:

- En l'àmbit sanitari és tan important la feina individual com el treball d'equip, i és clau la capacitat de prioritzar de manera ràpida i efectiva.

- En l'àmbit educatiu és essencial tenir aptituds en la selecció i la retenció de bons i bones professionals, i de motivació d'equips.

- En l'àmbit de l'administració local és de gran valor aplicar eines de gestió per resultats i de coordinació adaptades a les condicions específiques de cada municipi.

La conclusió és clara.... Per modernitzar les administracions públiques és necessari crear les condicions per promoure nous estils de lideratge. Això requereix invertir en formació i en eines però també valorar aquesta competència en els processos selectius, fer visible el compromís de l'equip de govern en aquesta matèria i habilitar mecanismes per compartir bones pràctiques.