El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha aprovat el calendari de festes laborals per a l’any vinent a tot el país


21/03/2024

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2025:

1 de gener, dimecres

6 de gener, dilluns

18 d’abril, divendres

21 d’abril, dilluns

1 de maig, dijous

24 de juny, dimarts

15 d’agost, divendres

11 de setembre, dijous

1 de novembre, dissabte

6 de desembre, dissabte

8 de desembre, dilluns

25 de desembre, dijous

26 de desembre, divendres

b) Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran), dimarts.

c) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener, el 21 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.