ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Les noves tecnologies han esdevingut una eina imprescindible en la nostra vida quotidiana… Ja sigui a l’hora de treballar, de comprar o de relacionar-nos les fem servir contínuament. Això fa que Internet s’hagi convertit en un servei bàsic i que el fet de no poder-hi accedir, com passa en alguns municipis rurals, ja sigui per manca d'infraestructures o d'alfabetització digital, deixi la ciutadania en una situació d'inferioritat d'oportunitats (educatives, laborals, de comunicació, sanitàries, de negoci, etc.). Desavantatge que, a més, moltes vegades se suma a d'altres hàndicaps provocats pel fet de viure en entorns rurals


26/03/2024

Això hauria de situar l’objectiu de combatre l'exclusió digital dels ciutadans i ciutadanes de municipis remots com a prioritat a les agendes de tots els nivells de govern, mobilitzant-se per unir esforços per garantir l'accés universal a les xarxes de telecomunicacions.

En molts casos és una qüestió d'inversió en solucions tecnològiques, en d’altres, d'organització d'activitats d'alfabetització digital i en alguns requereix l'oferiment de serveis d'assessorament per a col·lectius específics (petits empresaris, persones en situació d'atur, propietaris de comerços rurals, etc.).