Fruit dels reptes de futur i les necessitats detectades, ala 24a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada el 7 de març de 2024 a Vilanova i la Geltrú es va aprovar el ‘Pla estratègic 2023-2027: Ambició climàtica per a les polítiques locals’


02/04/2024

El context global d’emergència climàtica i de crisi de biodiversitat que ja estem vivint, demana actuar de forma immediata i urgent. L’àmbit local serà el terreny de joc on molts dels reptes que presenta el context de crisi global s’han de materialitzar.

Cal actuar de manera immediata per mitigar les conseqüències que ja toquen la nostra porta. Per tant, el treball en xarxa del món local resulta indispensable per a abordar els reptes que tenim i els que vindran. Les ciutats i els pobles tenen la clau de la sostenibilitat present i futura.

Aquest pla dona resposta a una visió basada en tres conceptes:

- Les polítiques locals han d’impulsar-se amb la màxima ambició climàtica.

- Les polítiques locals amb ambició climàtica han d’assumir un rol de centralitat i transversalitat dins els governs locals.

- La ciutadania ha de ser la protagonista. Les polítiques locals s’impulsen per a la ciutadania i és necessari comptar-hi en la presa de decisions per implantar-les.