ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

La deliberació i l'intercanvi d'idees són la base de la democràcia. Partint d'aquesta premissa el Consell d'Europa assenyala en aquesta Recomanació la importància d'organitzar processos de debat plurals i inclusius, complementant els mecanismes de la democràcia representativa, com a eina de reforçament de la qualitat democràtica i de la legitimitat de les decisions


08/04/2024

Però perquè els fòrums deliberatius puguin desenvolupar adequadament la seva funció i obtenir el màxim de beneficis és important crear les condicions adequades, cosa que requereix com a requisits mínims:

- Un marc regulador adequat.

- Un mandat clar.

- Una representació plural.

- Garantir una participació informada.

- La presència d'un dinamitzador/moderador.

- La transparència i la rendició de comptes sobre el procés participatiu.

- El seguiment i la supervisió per part d'un organisme independent.

- L'avaluació de resultats.