L’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta el Protocol de sostenibilitat de projectes i obres públiques: una guia que recull en 19 criteris les mesures per mitigar el canvi climàtic i adaptar-nos als seus efectes locals, que ja patim actualment, com la manca d’aigua o l’increment de les temperatures a l’estiu


09/04/2024

La presentació d’aquest protocol coincideix amb l’aprovació d’una nova normativa al Parlament Europeu que pretén reduir les emissions, incrementar l’eficiència energètica i impulsar la rehabilitació al sector de la construcció. La missió principal és reduir el consum energètic i les emissions amb efecte hivernacle, reutilitzar i respectar el cicle natural de l’aigua, i promoure la biodiversitat, la salut i el confort.

El Protocol, que des del 2021 ha estat en constant revisió gràcies a la seva implantació en diversos projectes pilot d’edificació i d’urbanització, fixa uns criteris ambientals amb unes ràtios i uns límits concrets per cada tipologia de projecte, per aplicar durant tot el procés de desenvolupament, des de la seva concepció fins a l’execució del projecte i de l’obra.

Els objectius principals són els següents:

- Contribuir a mitigar el canvi climàtic limitant la demanda i el consum energètics, reduint les emissions de CO2 i fomentant les energies renovables.

- Millorar l’adaptació al canvi climàtic del territori metropolità reduint la demanda hídrica i promovent-ne la reutilització, i fomentant la biodiversitat vegetal i animal.

- Impulsar l’economia circular.

- Millorar la salut dels ciutadans de la metròpolis fomentant els espais verds accessibles, reduint l’efecte illa de calor i promovent la mobilitat sostenible

El Protocol de sostenibilitat ha arribat a la final dels premis New European Bauhaus 2024. Es tracta d’un reconeixement al seu potencial per promoure la sostenibilitat i la inclusió en la lluita contra el canvi climàtic.