El Govern ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2024. El document recull el conjunt d’actuacions per acomplir amb els compromisos i les fites marcades en relació amb la política pública de cooperació al desenvolupament


11/04/2024

Entre les prioritats del nou Pla hi ha el desplegament de la política de cooperació al desenvolupament feminista i l’educació global, així com l’impuls d’actuacions per donar resposta als reptes globals, com ara l’emergència climàtica, les migracions i la salut global per aportar-hi solucions des de la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, es preveu reforçar la línia d’acció humanitària, mitjançant l’impuls de nous instruments i la millora de les capacitats de reacció i d’adaptació davant d’emergències humanitàries.

El Pla també farà avançar de forma decidida en l’àmbit de l’educació global i la defensa dels valors de la pau i els drets humans, que interpel·la especialment els i les joves. I per això es procedirà a aprovar i desplegar una estratègia d’educació global i transformadora.

El pla ha estat elaborat pel Departament d’Acció Exterior i Unió Europea i, més concretament, per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat.

El conjunt d’actuacions previstes en aquest pla anual 2024 sumen un pressupost de 83 milions d’euros.