ODS número 7: Energia neta i assequible, ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

L'auge de les energies renovables ha fet créixer exponencialment el nombre de projectes de plantes solars i eòliques arreu del territori, una tendència que ha provocat protestes dels habitants de municipis on se’n volen instal·lar
Un dels arguments que s'esgrimeixen per contrarestar l'oposició de les comunitats és la contribució que fan aquest tipus d'instal·lacions a la creació de llocs de treball locals
Més enllà dels arguments i de les campanyes, les evidències corroboren o desmenteixen aquests suposats beneficis sobre els mercats laborals locals?


29/04/2024

A partir de l’anàlisi de l’evolució de les taxes d'ocupació i d'atur de més de 3.200 municipis espanyols entre 2006 i 2020 el treball analitza l'impacte laboral real que tenen aquestes inversions sobre el territori. Les dades reflecteixen una gran diferència en l'impacte de les inversions solars i eòliques: les plantes solars incrementen el nombre d'empleats de les empreses locals, de manera més intensa en la fase de construcció i menor en la fase de manteniment. Pel que fa a les plantes eòliques, el seu impacte en l'ocupació i la desocupació local és majoritàriament insignificant.

D’aquests resultats es desprenen, com a principals implicacions en termes de polítiques públiques, d'una banda la importància d'invertir a nivell local en la requalificació dels treballadors/es del municipi per tal d'aprofitar les oportunitats laborals que ofereix la tercera revolució industrial; de l'altra, la conveniència de reivindicar un major retorn d'aquest tipus de projectes en benefici de la comunitat local (en forma de descomptes en la factura energètica, d'inversions en el municipi o de programes de contractació preferent de mà d'obra local), tant per reduir l'oposició dels veïns i veïnes com per compensar els perjudicis que genera.