El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà ajuts per valor de 10 milions d’euros a les entitats ambientals sense ànim de lucre per al finançament de projectes que millorin l’estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en els espais naturals protegits en col·laboració amb els ens locals

Els ajuts, que aquest 2024 tenen una dotació de 2,5 milions d’euros, es poden sol·licitar fins al 2 de juliol


16/05/2024

Aquestes ajuts ajudaran a subvencionar projectes que s’hagin de desenvolupar durant el període 2024-2027. Enguany, la dotació per a aquests ajuts és de 2,5 milions d’euros. L’objectiu és que les entitats ambientals puguin col·laborar amb els ens locals en la gestió efectiva de la conservació i dinamització dels espais naturals protegits sense òrgan de gestió. Es vol generar així una dinàmica positiva en favor d’una gestió sostenible d’aquests espais que reverteixi en la conservació i millora de la seva biodiversitat a llarg termini.

Les accions de conservació han de ser coherents i contribuir als objectius i les línies d’actuació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030.