ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

En el marc de l’estratègia per repensar el nostre model de desenvolupament per fer-lo més sostenible la reorientació del model turístic ha d'ocupar una posició prioritària. Aquest és un àmbit d'activitat de gran rellevància econòmica i laboral a l’Estat espanyol però que té, en la seva configuració actual, grans externalitats negatives en el territori, en el patrimoni, en el medi ambient, a les ciutats, en les relacions laborals i en la distribució de la renda


06/06/2024

Tot plegat fa que abordar la transformació del model d'explotació turística sigui un repte de gran complexitat per la dificultat d’harmonitzar les preferències individuals i col·lectives. D'entrada és necessari convèncer al sector empresarial vinculat al turisme que centrar-se a augmentar a qualsevol preu el nombre de turistes és un problema i és una estratègia "miop". La sostenibilitat és un factor clau per al futur de qualsevol destinació turística ja que garanteix la preservació dels atractius locals i afavoreix una oferta turística de qualitat.

Per aconseguir aquest objectiu és fonamental dissenyar les polítiques turístiques tenint en compte els principis de l'Agenda 2030 i això exigeix anar més enllà de mesures correctores. És necessari impulsar un canvi de paradigma que, aplicant un enfocament integral, regeneratiu i de proximitat, creï un nou "terreny de joc" que: incorpori els principis de l'economia circular i del residu zero, promogui nous models de negoci, aposti per la descarbonització de les activitats turístiques, tingui en compte les necessitats de reforçar la resiliència, optimitzi la gestió de l'aigua, creï llocs de treball de qualitat i deixi part de la riquesa al territori.