Organitza: EAPC. Data: 30 de novembre

13/11/2023

L'empadronament és un dret de tota persona que viu al territori de gran importància, ja que dona accés a drets reconeguts com l'educació o la salut.

La manca del padró agreuja la situació de persones en general, donat que és el primer element que es necessita per poder gestionar després molts altres tràmits i procediments necessaris pel desenvolupament de la vida diària.

I més concretament, afecta les persones estrangeres, algunes de les quals poden estar en situació d'irregularitat administrativa. El fet que una persona no gaudeixi del dret d'estar empadronada li impossibilita la tramitació de determinades prestacions, l'accés a alguns recursos d'educació o a la sanitat en condicions de normalitat. També incideix negativament en la tramitació i renovació del permís de residència i/o treball.

El padró és, en si mateix, un dret i una obligació. La Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, al seu article 15 estableix: "tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al Padró del municipi en el qual resideixi habitualment".

És per això que en aquest curs es realitza un repàs de les possibilitats que tenen les administracions locals per tal de fer efectiu el dret al padró. Es farà una presentació general i es tractaran casuístiques concretes que poden ser objecte de conflicte, com ara l'empadronament per persones sense domicili fixe, l'infrahabitatge (barraques, caravanes, coves, etc.) o el relloguer.

Els objectius d’aquesta formació són revisar el marc legal que empara el dret (i l'obligació) a l'empadronament, donar eines per poder tramitar l'empadronament, tenint en compte les situacions especials, visibilitzar l'impacte que genera la manca del padró per les persones en general, i més concretament, en les persones migrades i/o en risc d'exclusió social i conèixer la responsabilitat com a treballadors i treballadores públiques per fer efectiu el dret al padró.