Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Reial decret 821/2023)

21/11/2023

El Reial decret 821/2023, de 14 de novembre, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, publicat al BOE de 15/11/2023, adapta al marc europeu d'ajudes la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'amplia la seva vigència (aquí més informació).

Aquest s'ha modificat per adaptar el programa MOVES III a les noves disposicions de la Comissió Europea. Les ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics i punts de càrrega es mantenen per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitats econòmiques. Les persones jurídiques amb activitats econòmiques tindran ajuts fixos per a l'adquisició de vehicles i l'ajuda per a punts de recàrrega s'ajustarà a un percentatge del cost subvencionable. Es produeixen canvis en les intensitats de les ajudes per a punts de recàrrega i s'establiran límits. 

Dades de les modificacions:
  • Les ajudes per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega s'adapten als nous requisits del Reglament de la Comissió Europea.
  • Les ajudes per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitats econòmiques es mantenen igual.
  • Les ajudes per a persones jurídiques amb activitats econòmiques en l'adquisició de vehicles elèctrics es mantenen igual.
  • Les ajudes per a punts de recàrrega per a persones jurídiques s'ajusten a un percentatge del cost subvencionable.
  • Les ajudes per a punts de recàrrega de potència ≥ 50 kW per a persones jurídiques amb activitats econòmiques seran del 20% del cost subvencionable.
  • Es podran incrementar les ajudes a les petites i mitjanes empreses.
El programa MOVES III s'amplia fins al 31 de juliol de 2024.