Resolució ACC/4049/2023, de 27 de novembre, publicada al DOGC número 9053, d’1 de desembre de 2023

01/12/2023

Convocatòria per a l'any 2023 els ajuts destinats a les explotacions de fruita de pinyol i de llavor, cítrics i fruita seca, en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques.

Règim jurídic: Ordre ACC/248/2023, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions de fruita de pinyol i de llavor, cítrics i fruita seca, en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques (DOGC núm. 9041, de 15.11.2023).

La presentació de la sol·licitud s'entén realitzada d'acord amb l'apartat 6.1 de les bases reguladores-

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per la via establerta en l'apartat 9.3 de les bases reguladores a la persona sol·licitant és el 31 de desembre de 2023.ucació