Resolució EDU/3992/2023, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 9053, d’1 de desembre de3 2023

01/12/2023

La resolució aprova les orientacions per a la realització de l'avaluació del quart curs de l'educació secundària obligatòria (ESO), les quals es troben detallades a l'annex. I també convoca la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO per als dies 10 i 11 d'abril de 2024, corresponent al curs 2023-2024. Aquesta prova serà duta a terme per l'alumnat de quart curs de tots els centres educatius, tant públics com privats, que ofereixen aquesta etapa educativa, seguint les directrius especificades a l'annex.