Resolució EDU/3993/2023, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 9053, d’1 de desembre de 2023

01/12/2023

La resolució aprova les indicacions per a la realització de l'avaluació de sisè curs de l'educació primària, les quals es detallen a l'annex. I també convoca la prova d'avaluació de l'educació primària, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d'abril de 2024, corresponent al curs 2023-2024. Aquesta prova serà realitzada pels alumnes de sisè curs de tots els centres educatius, tant públics com privats, que ofereixen aquesta etapa educativa, seguint les directrius especificades a l'annex.