Resolució PRE/3923/2023, de 20 de novembre, publicada al DOGC número 9054, de 4 de desembre de 2023

04/12/2023

Convocatòria per a la concessió de la cinquena edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2023.

Els premis tenen caràcter honorífic, consisteixen en un diploma i un guardó acreditatiu i no comporten dotació econòmica.

El termini de presentació de propostes de candidats i de la documentació que disposa la base reguladora 4 de l'annex de l'Ordre PRE/10/2022, de 14 de febrer, reguladora dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la formació professional, és de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

S'atorgaran un màxim dels premis següents, per a cadascuna de les categories:

4 premis per a la categoria de les bones pràctiques a les trajectòries individuals per al reconeixement de les actuacions dutes a terme per persones físiques en l'exercici de les seves professions.

4 premis per a la categoria de les bones pràctiques i a les trajectòries dels centres formatius, de reconeixement d'experiències notables dutes a terme per centres que imparteixen formació professional.

4 premis per a la categoria de les bones pràctiques a les empreses i altres entitats, de reconeixement de contribucions significatives a la construcció d'una formació professional de qualitat dutes a terme per entitats públiques i privades.

1 premi a la recerca en el camp de la formació professional per a recerques dutes a terme entre els anys 2020 i 2023.

1 premi per a la categoria de les bones pràctiques a la trajectòria individual de la persona usuària de centres de formació professional.