Resolució ACC/4074/2023, de 22 de novembre, publicada al DOGC número 9054, de 4 de desembre de 2023

04/12/2023

Convocatòria per a l'any 2023 els ajuts destinats a la preparació i execució de projectes de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri).

Règim jurídic: Ordre ACC/253/2023, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació i execució de projectes de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (intervenció 7161) (DOGC núm. 9045, de de 21.11.2023).

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 31 de gener de 2024, inclòs.