Resolució ACC/4075/2023, de 16 de novembre, publicada al DOGC núm. 9054, de 4 de desembre de 2023.

04/12/2023

Convocatòria, per a l'any 2023, els ajuts destinats a la realització d'activitats de demostració de transferència de coneixements en els àmbits estratègics sectorials establerts en l'apartat 2 de l'annex 1 de les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/243/2023, de 7 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (intervenció 7201), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 9038, de 10.11.2023).

Règim jurídic: Ordre ACC/243/2023, de 7 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (intervenció 7201), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 9038, de 10.11.2023).

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.