Acord GOV/264/2023, de 12 de desembre, publicat al DOGC número 9060, de 14 de desembre de 2023

14/12/2023

El Govern ha aprovat el Pla d’acció per combatre la pressió estètica 2023 – 2026 a proposta del Departament d’Igualtat i Feminismes i impulsat per l’Institut Català de les Dones. Aquest Pla, sense precedents internacionalment, aborda les causes i les conseqüències de la pressió estètica i compta amb un pressupost inicial de 10,6 milions d’euros. L'objectiu general del Pla és proporcionar una resposta coordinada i transversal a aquesta forma de violència simbòlica contra les dones, que afecta l'autoestima i la salut tant física com mental. Amb aquesta finalitat, s'han definit aproximadament setanta accions en àmbits com la moda, l'alimentació, el consum, l'audiovisual, l'esport, el món laboral, l'educació i la salut.

El Pla és el resultat d'una col·laboració amb diverses entitats i activistes compromeses en la lluita contra la pressió estètica, així com amb diferents departaments de la Generalitat.

Aquest Pla inclou diverses mesures dirigides a impulsar bones pràctiques i a reforçar els drets dels consumidors en el sector de la moda. Es promourà un ampli acord amb les principals marques de moda per fomentar la neutralitat corporal, és a dir, l'acceptació del propi cos sense valoracions estètiques positives ni negatives, i assegurar la disponibilitat, en tots els establiments físics, de talles adequades per a tots els tipus de cos.

A més, el Pla preveu noves obligacions per a les grans empreses de venda de roba a Catalunya, com ara oferir una gamma més àmplia de talles i informar sobre la correspondència del seu sistema de talles amb les mides corporals. Aquestes obligacions s’han incorporat a l’avantprojecte de modificació del Codi de Consum, que actualment està en fase de tramitació.

Per abordar els cànons de bellesa promoguts per la indústria audiovisual, la publicitat i les xarxes socials, el Pla preveu impulsar un acord amb els mitjans de comunicació, anunciants i altres actors publicitaris. Aquest acord té com a objectiu adoptar criteris per a una publicitat igualitària i identificar l'ús d'imatges o parts del cos que hagin estat manipulades o retocades. També s'elaborarà un codi de bones pràctiques per promoure la diversitat corporal i eliminar les representacions estereotipades. A més, es promourà la inclusió de la diversitat corporal en la programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i altres operadors públics i privats. També es fomentarà la difusió de continguts digitals creados per joves que s'oposin a la pressió estètica, i es procurarà incloure en la programació del canal SX3 de 3Cat referents amb diversitat corporal i continguts sensibilitzadors sobre la pressió estètica i els seus impactes en la infància i l'adolescència.

El Pla inclou altres mesures destinades a conscienciar la societat sobre la necessitat de modificar l'imaginari que normalitza la pressió estètica. El Govern impulsarà campanyes i accions comunicatives institucionals, i es preveu aprovar un acord del Govern per incorporar la diversitat de cossos en les campanyes de publicitat institucional.

Donada la relació entre la pressió estètica i els trastorns de la conducta alimentària, el Pla preveu desplegar el Pla de xoc per millorar l'accessibilitat i l'atenció als trastorns de la conducta alimentària. Aquest Pla integrarà accions en l'atenció primària de salut, els serveis de salut mental i inclourà l'actualització de la Guia per a famílies de persones afectades per un TCA. A més, es crearan consultories per a adolescents i joves a través del web adolescents.cat sobre alimentació i imatge corporal. En aquest àmbit, també es promourà la recerca i es realitzaran enquestes centrades en la infància i l’adolescència per comprendre l'impacte de la pressió estètica en la salut mental i la satisfacció amb la vida d'aquesta població.

La pressió estètica en l'àmbit laboral i esportiu també serà abordada pel Pla. Per exemple, s'elaboraran recomanacions per a la regulació d'uniformes que evitin la pressió estètica i respectin la diversitat de cossos, dirigides al teixit empresarial i al Consell de Relacions Laborals. Així mateix, en el sector esportiu, on encara es promouen indumentàries que sexualitzen les dones, es faran recomanacions per sensibilitzar les entitats esportives i altres agents del sector. Aquesta acció s'acompanyarà d'un estudi sobre les normatives federatives que afecten la imatge corporal, com la vestimenta, a través de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

Per abordar la pressió estètica i promoure la neutralitat corporal, el Pla posa èmfasi en la formació de professionals de diferents àmbits. Es proporcionarà formació a docents, professionals de l'educació en el lleure, professionals dels centres esportius públics, associacions de famílies d'alumnes, professionals.