Resolució TER/214/2024, de 25 de gener, publicada al DOGC número 9093, de 2 de febrer de 2024

06/02/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial, per a l'any 2024, i de les renovacions de convocatòries anteriors.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/4420/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial.

El termini de presentació de les sol·licituds i les renovacions de convocatòries anteriors s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 30 de setembre de 2024, inclòs.

En el cas de qualsevol administració pública, societat mercantil participada majoritàriament per diverses administracions públiques, o empresa pública, la sol·licitud s’ha de presentar mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT)).